Home
Home
Menu
Schokland © Pieter Bosch Fotografie

WerkCorporatie boekt mooi resultaat

De WerkCorporatie heeft in 2017 46,2 procent van haar kandidaten effectief kunnen begeleiden naar een baan, een opleiding of naar een zelfstandig bestaan. Daarnaast vond 48 procent van haar kandidaten met een arbeidsbeperking werk. Wethouder Hennie Bogaards van gemeente Noordoostpolder: “Dat is boven verwachting. Daarmee heeft de WerkCorporatie een zeer waardevolle positie ingenomen binnen onze gemeente.”

 
Naar werk
Doel van de WerkCorporatie is het naar werk begeleiden van inwoners met een bijstandsuitkering en inwoners met een arbeidsbeperking. De WerkCorporatie begeleidde voor gemeente Noordoostpolder 508 kandidaten en voor Urk 18 kandidaten. Manager Elisabeth de Gelder: “De resultaten laten zien dat de WerkCorporatie goed slaagt in haar doel. Gemeente Noordoostpolder verwachtte een uitstroom van 25 procent. Het resultaat ligt dus aanzienlijk hoger.”

Maatwerk en Buitengewone Werkgevers
De WerkCorporatie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een stevige organisatie waarbij kandidaten zo snel mogelijk meedraaien in sollicitatieprogramma’s, passend bij hun specifieke achtergrond. Elisabeth de Gelder: “Veel is maatwerk. De ervaring leert dat persoonlijke begeleiding en aandacht de grote succesfactoren zijn en dat de bijzondere inzet van Buitengewone Werkgevers en tOP Urker bedrijven onmisbaar is. Zij zetten hun deuren wagenwijd open en tonen zich geduldig en coöperatief. Een bijzonder netwerk waar we trots op zijn.”

Marktontwikkelingen
De WerkCorporatie is zich ervan bewust dat ook de economische ontwikkelingen een rol spelen in het resultaat. De Gelder: “Er zijn nu veel vacatures en dat maakt dat werkgevers flexibeler zijn. Tegelijkertijd zien we dat de kandidaten die nu aanspraak maken op een uitkering relatief vaker een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We intensiveren daarom onze dienstverlening, want als het even kan, blijven we even succesvol als afgelopen jaar.”

 

Terug naar overzicht

Delen: