Home
Home
Menu
empty

Politiek Noordoostpolder

CDA Noordoostpolder

 • Gepost op 23-05-2018
  Coalitie akkoord 2018 - 2022 Noordoostpolder daagt je uit! Verder lezen »
 • Gepost op 14-05-2018
  Graag nodigen we u en jou uit voor de ALV op donderdag 24 mei om 20.00 uur in de Nieuw Jeruzalemkerk.  In deze vergadering zal het financiële verslag van de penningmeester aan de leden voorgelegd worden. Verder kunnen actuele zaken uit de gemeentepolitiek en het nieuwe collegeprogramma met de nieuwe fractie ... Verder lezen »
 • Gepost op 14-05-2018
  Op maandag 14 mei nemen onze wethouders Hennie Bogaards en Henk Suelmann afscheid. De speciale raadsvergadering vindt plaats op maandag 14 mei om 19.00 uur en duurt tot 20.30 waarna u hen kunt bedanken. Van harte uitgenodigd. Verder lezen »


ChristenUnie NOP

 • Gepost op 19-07-2018
  Motie. Als een raadslid wil dat de raad ergens zijn mening over uitspreekt, kan een raadslid tijdens de raadsvergadering een motie indienen. Een motie is een korte, schriftelijke verklaring met een oordeel, wens of verzoek. Als een meerderheid van de raad voor de motie stemt, is deze 'aanvaard'.Als fractie stemmen we eensgezind. ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-07-2018
  Wat zijn dat eigenlijk: algemene beschouwingen? Op zoek naar een mooie omschrijving kwamen we de volgende definitie tegen*: "Jaarlijkse besprekingen tussen het college van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad over de gemeentebegroting en dus de plannen die het college heeft ingediend. De algemene beschouwingen zijn ook de jaarlijkse behandeling (in ... Verder lezen »
 • Gepost op 03-07-2018
  De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug, de uitslag is bekend. Wij zijn blij en dankbaar dat we 5 zetels hebben mogen behouden. We hebben honderden stemmen meer  gekregen dan vier jaar geleden en we voelen ons rijk gezegend met zoveel vertrouwen van de kiezer! Maar bovenal zijn we God dankbaar ... Verder lezen »


VVD NOP


PvdA 

 • Gepost op 06-07-2018
  PvdA-NOP is bedroefd over het overlijden van haar oud-wethouder Jan Mulder. Jan is jaren het boegbeeld van de PvdA-NOP geweest. Bevlogen, betrokken en sociaal gedreven. Oprecht geïnteresseerd in de inwoners van Noordoostpolder. Jan is voor via de PvdA in Noordoostpolder politiek actief geweest van 1987 en 2006. In deze periode ... Verder lezen »
 • Gepost op 25-04-2018
  De fractie van PvdA-NOP heeft de verantwoordelijkheden en taken voor deze raadsperiode onderling verdeeld. Zo wordt voor de inwoners van Noordoostpolder mooi duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk en op aanspreekbaar is. Lokale politiek heeft voor ons alle kenmerken van een teamsport. Een goede taakverdeling, heldere afspraken, ruimte voor debat & en ... Verder lezen »
 • Gepost op 26-03-2018
  PvdA-NOP trots op eigen kracht! Wij zijn trots op het bereikte resultaat van twee zetels en met dank aan de kiezer. Tot voor kort maakte de PvdA-NOP, met één raadslid, deel uit van fractiecombinatie PvdA-GL. De  inzet van Rien van der Velde in de raad, de actieve aanwezigheid van kandidaat ... Verder lezen »


Groenlinks


SP Noordoostpolder

 • Gepost op 14-07-2018
  Foto: D, van SluijsIn 2013 heeft de SP gepleit voor een veilige oversteek aan de Nagelerstraat, ter hoogte van de Lidl (die er toen nog niet zat). Er is toen als oplossing een verkeersbord geplaatst bij de oversteek, want een zebrapad zou schijnveiligheid oproepen. Verder lezen »
 • Gepost op 09-07-2018
  Er zijn veel gezinnen die in stille armoede leven. En vaak gaat het hier dan niet om de gezinnen met de allerlaagste inkomens, maar om de midden-inkomens. Zij die geen recht hebben op toeslagen en daardoor tussen wal en schip vallen. Daarom willen wij de verjaardagsbox introduceren om zo ... Verder lezen »
 • Gepost op 09-07-2018
  In 2015 heeft de SP samen met de VVD een motie ingediend dat het geld van de zorg voor de zorg geoormerkt moet blijven. Nu is er in 2017 een bedrag van 1.341.051 teveel onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Wij willen dat dit geld weer terug komt in ... Verder lezen »


D66 Noordoostpolder


Ons Noordoostpolder


Politieke Unie Noordoostpolder